ANALÝZA, VÝVOJ A TESTOVANIE
TÝM SPRÁVNYM SPôSOBOM

Bencor je spoločnosť zaoberajúca sa poskytovaním služieb a produktov v oblasti informačných technológií. Kľúčovými aktivitami sú vývoj a testovanie softvérov na základe požiadaviek klientov. Od svojho vzniku si za krátky čas vybudovala reputáciu najmä vďaka hodnotám, medzi ktoré patrí kvalita, precíznosť, spoľahlivosť a dôvera. Pomáha svojím klientom optimalizovať testovacie procesy, vďaka ktorým dosiahla zvýšenie kvality služieb pri súčasnej efektivite dodaného riešenia.
Poskytujeme služby v oblasti softvérového testovania

či už priamo on-site u zákazníka alebo na diaľku, najmä pre webovú a mobilnú funkcionalitu, testovanie aplikácií, performance testy, prípadne automatizované testy za použitia rozličných testovacích metód, v súlade s platnými postupmi ISTQB.
Náš tím tvoria certifikovaní profesionáli

so znalosťami z rôznych odvetví (bankovníctvo, telekomunikácie, financie a pod.), ktorí participovali na projektoch nielen v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí. Ako nezávislý poskytovateľ nie je spoločnosť Bencor viazaná na konkrétnu infraštruktúrnu technológiu, a preto môže lepšie vyhovieť potrebám klientov.
Spoločne so zákazníkom vytvárame základ pre kontinuálne zlepšovanie aktivít v IT s väzbou na chod celej organizácie. Každému záujemcovi o naše služby venujeme čas potrebný na to, aby sme poznali jeho potreby a navrhli najlepší model spolupráce. Kľúčovou pridanou hodnotou je kvalita práce a osobný záujem o spokojnosť klienta.

Bencor je overená firma


ktorá od roku 2014 poskytuje vývojové a testovacie riešenia a za tento čas si vybudovala povesť kvalitného a spoľahlivého dodávateľa. Využitím našich služieb Vám umožní pokračovať v bežnej prevádzke Vašej spoločnosti, zatiaľ čo my zabezpečíme, že dodaný produkt/služba bude spĺňať požadované štandardy.

Testing ako služba


Spája v sebe dlhoročné skúsenosti testovania webov, mobilných aplikácií a digitálnych multimediálnych aplikácií s našimi flexibilnými možnosťami riadenia služieb. V rámci tejto oblasti štandardne zaraďujeme: Testovanie webových aplikácií, microsites, mobilných aplikácií a pod., plán testovania, a tvorba testovacích scenárov, manuálne funkčné testovanie (vrátane prieskumného a deštruktívneho testovania), aby sme zabezpečili, že aplikácia funguje v súlade so žiadaným správaním.

Optimalizované testovacie služby


Bencor môže čerpať zo zručností širokého spektra skúsených certifikovaných test konzultantov a expertov, ktorí sa plne prispôsobia Vaším špecifickým potrebám. Naša spolupráca spočíva v úzkej spolupráci s Vami a Vašimi zamestnancami, aby sa zabezpečilo dosiahnutie spoločného porozumenia procesov a prenos potrebných znalostí a zručností k Vám. Môžeme ponúknuť aj širokú škálu spôsobov dodania a oceňovacích modelov, aby sme sa prispôsobili Vašej konkrétnej situácii.

Test Consulting


Správne zložený test team môže znížiť náklady na testovanie a time-to-market, pri súčasnom zlepšení prevádzkovej efektívnosti a zvýšení kvality svojich výrobkov. Následne Vám naši certifikovaní testeri na základe svojich znalostí a skúseností z tejto oblasti pripravia riešenie šité na mieru pre Vás s využitím vhodných procesov, nástrojov a techník.

Testovacie Prostredia


Testovacie prostredie predstavuje veľkú výzvu k úspechu veľkých testovacích programov. Rôzne typy testov vyžadujú rozličné prostredia; niektoré nemôžu byť zdieľané. Testy musia byť vykonávané na správne dimenzovaných a nakonfigurovaných prostrediach, aby dokázali poskytnúť žiadané výsledky.

Ponúkame vzdelávacie systémy bencor.eLearning a Inspectis, ktoré pokrývajú všetky požiadavky na vzdelávanie a testovanie v rámci organizácie, vrátane kurzov BOZP a OPP.


Vieme zabezpečiť implementáciu, konfiguráciu a prispôsobenie rozličných typov nástrojov podľa Vašich požiadaviek. Skúsenosti máme so zavádzaním produktov z rady IBM Rational – Rational ClearQuest, Rational Collaborative Lifecycle Management, Rational Performance Tester a pod. V rámci rozličných spoločností sme úspešne dodali, resp. spolupracovali sme na dodávke a konfigurácii testovacích nástrojov ako sú JIRA, HP QC, TestLink a ďalších.

Spolupracujeme


s poprednými finančnými inštitúciami pôsobiacimi na Slovensku. Participujeme taktiež na projektoch pre klientov z oblasti robotiky, telekomunikácií a priemyslu.

Kontaktujte násZákladné údaje
Bencor s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
+421 917 610 769
info zavináč bencor bodka sk

Fakturačné údaje
IČO: 47934859
DIČ: 2024161601
IČ DPH: SK2024161601
zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel s.r.o, vložka 100982/B

Mapa